News (Dutch)

Nieuwe regeneratieve behandelmethode bij paarden met Goldic®

Onlangs werd in Nederland Goldic® een nieuwe regeneratieve behandelmethode geïntroduceerd bij een aantal paardenpractici werkzaam in de orthopedie. Prof. Dr. U. Schneider, humaan orthopeed, gaf een korte presentatie over het werkingsmechanisme en de toepassing van Goldic® bij pees en gewrichtsblessures.

De Goldic® technologie is een regeneratieve behandeling gebaseerd op de toepassing van special geprepareerde goud partikels. Door bloed van de patiënt te incuberen met Goldic® en vervolgens weer toe te dienen, wordt de endogene productie van Gelsolin gestimuleerd. Gelsolin is de lichaamseigen antagonist van actine. Actine  is een essentieel onderdeel van het celskelet van elke lichaamscel en daarmee van invloed op membraan en intracellulaire functies. Veel chronische aandoeningen gaan gepaard met lage gehaltes aan Gelsolin.

In de presentatie werd de Goldic® technologie ook vergeleken met bestaande stamcel therapieën. Bij een aantal gebruikelijke technieken is sprake van cel destructie zonder dat dit gepaard gaat met verhoging van Gelsolin gehaltes, bepaalde technieken geven zelfs een verlaging. Dit komt het herstelproces niet ten goede.

Behalve bespreking van gepubliceerde onderzoeken werden ook een aantal humane cases besproken. De successen in deze gevallen zijn aanleiding tot geprotocolleerde behandelingen en een introductie in de humane orthopedie 2e helft dit jaar.

Toepassing van Goldic® is een autologe regeneratieve therapie, vrij van bijwerkingen, voor met name pees- en gewrichtsaandoeningen. Vermindering van pijn, zwelling, effusie en kreupelheid vindt plaats in 3 tot 4 weken, terwijl het morfologische herstel in de maanden daarna plaats vindt. In tegenstelling tot natuurlijk herstel, waarbij sprake is van reparatie, vindt hier echte regeneratie plaats. Daarnaast worden lokale cellen gestimuleerd tot differentiatie.

Goldic® kan ook toegepast worden bij gevallen waar sprake is van degeneratieve peesaandoeningen, zichtbaar als vettige deposities.

Als humaan orthopeed heeft Prof. Schneider de Goldic® technologie in de afgelopen 12 jaren ontwikkeld en geperfectioneerd. Sinds 2012 wordt deze therapie ook veterinair toegepast in samenwerking met Dr. Georg Veith (Pferdeklinik Fohlenweide). In een recente publicatie in CELL zijn hun bevindingen onlangs gepubliceerd. Een 2e studie zal binnenkort worden gepubliceerd.

www.arthrogen-med-vet.com

info@re-g-nius.com contactpersoon: Ruud de Jong (06-22223098)